Anne Grethe Elvhaug har bakgrunn som sosionom fra Sosialhøgskolen i Oslo. I 2006 videreutdannet hun seg innen billedterapi  ved HIO. Anne Grethe har arbeidet som sosionom i 21 år og har innenfor yrket en bred erfaring i å veilede og støtte mennesker i ulike livssituasjoner. Hun har bla erfaring med å veilede mennesker som skal velge arbeid/yrke fra sitt arbeid i Attføringsbedrifter. I tillegg har Anne Grethe drevet Elvhaug- Studie- og Yrkesveiledning siden 2001. Hun har bred erfaring med å hjelpe mennesker i alle aldre og livssituasjoner både med utdanning og innen valg som er koblet til deres nåværende yrkessituasjon.
   Om Yrkesveiledning.no

Yrkesveiledning.no